Partner
Translatør/tolk i tysk og konferencetolk i tysk og engelsk

Lisbet Pors Abildager

PRIMÆRE SPECIALEOMRÅDER

Tolkning

KARRIERE OG UDDANNELSE