Hvem er vi?

Dialog består af fem erfarne translatører og tolke med en uddannelsesmæssig baggrund som enten cand.interpret. eller cand.ling.merc. (translatør- og tolkelinjen). Vi oversætter og tolker mellem dansk og henholdsvis engelsk, tysk og spansk for private og offentlige virksomheder, myndigheder, institutioner og privatpersoner. Vi bistår også med korrekturlæsning og sprogrevision af danske, engelske, spanske og tyske tekster.

Erfaring

Vi har alle mange års erfaring som translatører inden for forskellige fagområder, både som selvstændige translatører og fra ansættelse i bl.a. den juridiske og finansielle sektor. Vi har derfor oparbejdet en stor sproglig ekspertise og faglig indsigt, navnlig inden for juridisk, økonomisk og andet fagsprog.

Specialister

Som specialister i fagsprog fokuserer vi på kvalitet, grundighed med blik for detaljen og fleksibilitet ‒ fortrolighed er en selvfølge. Vi lægger også vægt på en løbende dialog med vores kunder for at sikre en god forståelse dels af den enkelte kundes behov og krav, dels af den relevante teksts indhold og formål.

Dialog har kapacitet til at løse såvel små som store opgaver og projekter, herunder naturligvis hasteopgaver.

Ud over et tæt samarbejde med translatører i fransk og italiensk har vi opbygget et stort netværk af kompetente oversættere i ind- og udland, som vi kan trække på, hvis der er brug for sprogkompetencer, der ligger uden for vores kerneområder.

Fortrolighed

Vi behandler naturligvis alt dit materiale fortroligt. Vi har tavshedspligt og er omfattet af en professionel ansvarsforsikring.