Bekræftede oversættelser og legalisering

En bekræftet oversættelse er en oversættelse, hvor translatøren laver en erklæring med sit stempel og sin underskrift på, at oversættelsen er en tro og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten. Dermed bliver dokumentet gyldigt i retssager og over for udenlandske myndigheder. 

Alle translatører hos Dialog kan lave bekræftede oversættelser.

Legalisering

En legalisering er en bekræftelse af underskriften på dokumentet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres.

 

Til officiel brug i udlandet skal en bekræftet oversættelse ofte legaliseres, typisk med en såkaldt Apostille, hvor Udenrigsministeriets legaliseringskontor påfører dokumentet stempel og påtegning. Legalisering kan i dag foregå på to måder:

En notar kan bekræfte translatørens identitet og underskrive dokumentet. I nogle tilfælde vil dette være tilstrækkeligt. Hvis ikke, kan notarens underskrift herefter legaliseres hos Udenrigsministeriet.

Alternativt kan oversættelsen blive påtegnet/stemplet af Dansk Erhverv/Handelskammeret, hvorefter dokumentet anses for legaliseret og vil blive accepteret af Udenrigsministeriet eller andre instanser.

I visse tilfælde skal Udenrigsministeriets underskrift derefter legaliseres af det pågældende lands ambassade.

Vi rådgiver gerne om legaliseringsprocedurerne og forestår også gerne det praktiske i denne forbindelse.