www.tsuminochan.com
sex tube
Ikke-navngivet-2Ikke-navngivet-2

Ydelser

Vores kompetenceområder omfatter:

Oversættelse​

En god oversættelse er ikke bare en gengivelse af en tekst på et andet sprog fra ord til ord. En god oversættelse rammer også samme tone som udgangsteksten, og den tager hensyn til, at nogle begreber forklares forskelligt på forskellige sprog.

Vi har mange års erfaring med oversættelse af:

  • Juridiske tekster inden for bl.a. international ret, EU-ret, udlændingeret, menneskerettigheder, erhvervs- og selskabsret, civilret, strafferet, voldgift, insolvensret og rekonstruktion, udbudsret, skatteret, erstatningsret og forvaltningsret samt lovoversættelser inden for diverse områder
  • Økonomiske og finansielle tekster såsom regnskaber, revisionsprotokollater, økonomiske rapporter, aktieanalyser, prospekter og M&A-relaterede tekster
  • Andre typer tekster inden for eksempelvis telekommunikation, ledelsesudvikling, marketing, design, transport, miljø, fødevarer og sundhed 

Desuden oversætter vi hjemmesider for virksomheder mv. inden for forskellige brancher.

Vi oversætter også beviser og attester for privatpersoner, herunder navneattester, vielsesattester, separations- og skilsmissepapirer, statsborgerretsbeviser, dødsattester og eksamensbeviser. 

Korrekturlæsning og sprogrevision 

Vi læser korrektur og udfører sprogrevision af danske, engelske og tyske tekster. I modsætning til korrektur omfatter sprogrevision ikke kun grammatisk og sproglig korrektur, men sikrer også, at der anvendes en ensartet terminologi, og at teksten er idiomatisk korrekt. Hermed giver vi teksten det sproglige løft, der nogle gange skal til for at sikre, at læserens fokus er på indholdet og ikke på sproget i teksten.

Tolkning

Vi tilbyder alle former for tolkning i engelsk og tysk. Vi har stor erfaring inden for rets- og forretningstolkning samt konferencetolkning. 

Tolkning kan foregå på forskellige måder: 

Konsekutiv tolkning
Der er tale om konsekutiv tolkning, når korte sekvenser gengives på målsproget. Denne form for tolkning bruges typisk ved afhøringer eller forhandlinger, hvor der er flere parter, der skal kunne følge med i det, der bliver er sagt.

Simultantolkning
Ved simultantolkning formidler tolken budskabet næsten samtidig med taleren. Dette forudsætter dog tekniske hjælpemidler enten i form af et hvisketolkeanlæg eller en tolkekabine. Et hvisketolkeanlæg er en lille kuffert med en mikrofon til tolken og høretelefoner til tilhørerne. En tolkekabine er lydtæt og afskærmer tolkene. Tolkeudstyret kan lejes hos forskellige udbydere, og vi bistår gerne med leje af udstyr. Vi samarbejder med Teletech.

Vi kan rådgive dig om den mest optimale form for tolkning i en given situation, og vi formidler også kontakt til eksterne tolke med ekspertise i diverse sprog.

Spørgsmål?

Vi tager altid gerne en uforpligtende snak om løsning af en opgave.  

[unex_ce_button id="content_kn0tjmjs6,column_content_6pgyaenx2" button_text_color="#3b3d40" button_font="semibold" button_font_size="11px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#f9f9f9" button_padding="12px 40px 12px 40px" button_border_width="2px" button_border_color="#3b3d40" button_border_radius="66px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#3b3d40" button_border_hover_color="#3b3d40" button_link="../da/kontakt-os/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]KONTAKT OS[/ce_button]

FÅ ET TILBUD

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 33 32 41 14 for et uforpligtende tilbud på en opgave

[unex_ce_button id="content_9fpymrjdg,column_content_9zxh6nafz" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="12px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="0px" button_bg_color="transparent" button_padding="12px 50px 12px 50px" button_border_width="2px" button_border_color="#f4f4f4" button_border_radius="66px" button_text_hover_color="#3656be" button_text_spacing_hover="0px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="https://www.dialog-tt.dk/da/kontakt-os/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]KONTAKT OS[/ce_button]

Mød vores translatører og tolke

tamil hd